Wijzigingen contracten zorgverzekeraars 2019

In 2019 hebben wij met zorgverzekeraar

  • Zilveren Kruis/Achmea (uzovi code 3311) waar ook
  • OZF onder valt (uzovi code 3314) en
  • de Friesland

geen contract afgesloten.

U ontvangt van ons na het consult een betaalverzoek via de mail of per post.

Na betaling kunt u deze factuur zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.

Met alle overige zorgverzekeraars hebben wij wel een contract afgesloten. En worden de consulten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Dit geldt ook voor patiënten met diabetes, COPD of hart – en vaatziekten, van wie de behandeling in de vorm van
gecoördineerde zorg wordt geleverd, worden de kosten rechtstreeks gedeclareerd bij de zorggroep

Zijn er vragen of onduidelijkheden dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

Met vriendelijke groet,

Gerry Kobussen & Mirjam Cleveringa