ENKELE PRAKTIJKREGELS EN WETENSWAARDIGHEDEN

*     Wij houden van maandag tot en met vrijdag spreekuur.
Tevens bieden wij de mogelijkheid om ‘s avonds en op zaterdag (Oss) een afspraak te maken.

*     U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 073-521 67 29 en op 0412-78 66 88.

*     Verhinderingen en wijzigingen van een afspraak kunnen alleen telefonisch
(via het antwoordapparaat of via voicemail) worden doorgegeven en niet via e-mail.

*     Afspraken die niet of korter dan 24 uur voor de afspraak worden afgemeld, worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de
ziektekostenverzekeraar vergoed.

*     In 2019 worden de consulten bij de diëtist vergoed via de basis verzekering. Deze consulten worden verrekend met uw eigen risico.
Heeft u een aanvulling dan kan het zijn dat u een extra vergoeding voor dieetbehandeling ontvangt (zie uw polisvoorwaarden). Deze consulten worden niet
met het eigen risico verrekend.

We hebben geen contract afgesloten met de Friesland en Zilveren Kruis / Achmea. Bent u bij een van deze verzekeraars verzekerd dan ontvangt U na
het consult een betalingsverzoek. Na betaling kunt u de factuur zelf bij de zorgverzekeraar indienen.

Heeft u Diabetes Mellitus, hart- en vaatziekten of COPD en wordt u mede behandeld door de praktijkondersteuner (POH) dan kunnen uw consulten via de
ketenzorg vergoed worden.

*    Het door ons gehanteeerde uurtarief is € 65,00
Ziektekostenverzekeraars kunnen van deze tarieven afwijken.

*       Voor een eerste consult wordt 75 minuten gedeclareerd,  voor het tweede consult 45 minuten, het derde en volgende consult 30 minuten,
een weegconsult 15 minuten. Dit is inclusief uitwerktijd e.d. Het kan zijn dat van deze minuten afgeweken wordt.

*     Wanneer uw persoonlijke gegevens wijzigen, bijvoorbeeld door verhuizing of wanneer uw ziektekostenverzekeraar en/of polisnummer wijzigt vragen we u
dit zo snel mogelijk door te geven.

*     Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het niet (meer) vergoed krijgen van uw consulten.

*     In de meeste gevallen wordt de rekening rechtstreeks naar de ziektekostenverzekeraar gestuurd.

*     Uw niet door de ziektekostenverzekering vergoede consultkosten kunt u opvoeren als aftrekpost ziektekosten (verwijzing door arts is noodzakelijk).

*     Mocht u een klacht hebben bespreek deze met ons. Mocht deze niet naar tevredenheid worden behandeld dan kunt u uw klacht deponeren bij
Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

*     Wij wensen u een goede begeleiding en hopen op een prettige samenwerking.
Gerry Kobussen- Kuijper en  Mirjam Cleveringa