ENKELE PRAKTIJKREGELS EN WETENSWAARDIGHEDEN

* Wij houden van maandag tot en met vrijdag spreekuur. Tevens bieden wij de mogelijkheid
om ‘s avonds en op zaterdag een afspraak te maken.

* U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 073-521 67 29 en op 0412-78 66 88

* Verhinderingen en wijzigingen van een afspraak kunnen alleen telefonisch
(via het antwoordapparaat of via voicemail) worden doorgegeven en niet via e-mail.

* Afspraken die niet of korter dan 24 uur voor de afspraak worden afgemeld, worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

* In 2016 wordt de diëtist vergoed via de basis verzekering.
Heeft u een aanvulling dan kan het zijn dat u een extra vergoeding voor dieetbehandeling ontvangt
(zie uw polisvoorwaarden).
Heeft u Diabetes Mellitus, COPD of valt u onder CVRM dan worden uw consulten via de ketenzorg
vergoed.

* Het door ons gehanteerde uurtarief is € 63,00
Ziektekostenverzekeraars kunnen van deze tarieven afwijken.

* Voor een eerste consult wordt 75 minuten gedeclareerd, voor het tweede consult 45 minuten, het derde en volgende consult 30 minuten, een weegconsult 15 minuten. Dit is inclusief uitwerktijd e.d. Het kan zijn dat van deze minuten afgeweken wordt.

* Wanneer uw persoonlijke gegevens wijzigen, bijvoorbeeld door verhuizing of wanneer uw ziektekostenverzekeraar en/of polis nummer wijzigt vragen we u dit zo snel mogelijk door te geven.

* Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het niet (meer) vergoed krijgen van uw consulten.

* In de meeste gevallen wordt de rekening rechtstreeks naar de ziektekostenverzekeraar gestuurd.
* Uw niet door de ziektekostenverzekering vergoede consultkosten kunt u opvoeren als aftrekpost ziektekosten (verwijzing door arts is noodzakelijk).

* Mocht u een klacht hebben bespreek deze met ons. Mocht deze niet naar tevredenheid worden behandeld dan kunt u uw klacht deponeren bij Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

* Wij wensen u een goede begeleiding en hopen op een prettige samenwerking.

Gerry Kobussen- Kuijper & Mirjam Cleveringa

Klik hier om een afspraak te maken
facebook