Klachtenformulier

Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website.

Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar:
info@klachtenloketparamedici.nl
030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur)