TARIEF

Een diëtist wordt voor 3 uur vergoed uit de basisverzekering.
Deze vergoeding wordt verrekend met uw eigen risico.

Heeft u een aanvullende verzekering dan kan het zijn dat u extra vergoeding voor dieetbehandeling krijgt.
Kijk hiervoor in uw polis.
Deze vergoeding wordt niet verrekend met het eigen risico.

Voor patiënten met diabetes, COPD of hart – en vaatziekten, van wie de behandeling in de vorm van
gecoördineerde zorg wordt geleverd, worden de kosten gedeclareerd bij de zorggroep.
Deze vergoeding valt buiten uw eigen risico.
De zorggroepen waar wij mee samenwerken zijn: Jeroen Bosch Huisartsen en Synchroon.

Het tarief wordt als volgt berekend:
Eerste consult 75 – 90 minuten
Tweede consult 45 minuten
Derde en volgende consult 30 minuten
Weegconsult 15 minuten
Eenmalig kort consult 30 minuten
Het uurtarief in 2024 is € 80,00
Voor bedrijven en instellingen: tarieven op aanvraag.